Aktywizacja zawodowa w Nowym Sączu – informacja o projekcie