Apel do Premiera

W związku z przedłużającymi się ograniczeniami życia społecznego oraz gospodarczego Kongregacja Kupiecka wystosowała pismo do Premiera RP, w którym apelujemy o niezwłoczne działania mające wspomóc polskich przedsiębiorców, a zwłaszcza znajdujący się na skraju zapaści sektor gastronomii.
Pismo przekazaliśmy do wiadomości sądeckich parlamentarzystów.