Boże Ciało 2018

 

Jak co roku Kongregacja Kupiecka przygotowała główny ołtarz polowy na sądecki rynku z okazji Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwanej popularnie Bożym Ciałem. Ponadto wedle tradycji przedstawiciele Kongregacji Kupieckiej oraz Cechu Rzemiosł Różnych, byli głównymi asystentami kapłana niosącego monstrancję z Najświętszym Sakramentem.
Święto zostało ustanowione na pamiątkę cudu w Bolsenie w 1263 roku, gdy hostia, którą kapłan uniósł nad ołtarzem zaczęła krwawić. W Polsce zwyczajowo procesja przechodzi pod cztery ołtarze, przy których czytane są odpowiednie fragmenty Ewangelii.