Boże Ciało 2021

Jak co roku Kongregacja Kupiecka przygotowała główny ołtarz polowy na sądecki rynku z okazji Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwanej popularnie Bożym Ciałem.
Święto zostało ustanowione na pamiątkę cudu w Bolsenie w 1263 roku, gdy hostia, którą kapłan uniósł nad ołtarzem zaczęła krwawić. W Polsce zwyczajowo procesja przechodzi pod cztery ołtarze, przy których czytane są odpowiednie fragmenty Ewangelii.