Aby zapisać się do naszego Zrzeszenia należy złożyć pisemną deklarację. Przyjęcie w poczet członków następuje na mocy uchwały Zarządu.

Dołącz do nas już dziś i nie zostawaj sam ze swoimi problemami!