Będzie ksowy Vat dla małych firm

Małe firmy mające problemy z nierzetelnymi kontrahentami lub będące ofiarami zatorów płatniczych nie będą musiały płacić podatku VAT od niezapłaconych faktur. Dłużnicy ponadto nie będą mogli doliczać nieopłaconych faktur do kosztów. Rząd przyjął na dzisiejszym posiedzeniu założenia do forsowanej przez wicepremiera Waldemara Pawlaka ustawy, mającej wprowadzić kasowe rozliczanie VAT dla małych przedsiębiorstw.

Zmiany mają poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności mają poprawić płynność finansową przedsiębiorców, ograniczyć zatory płatnicze oraz zwiększyć dyscyplinę płatniczą między firmami.

Mali podatnicy, w przypadku nie otrzymania płatności za dostarczony przez nich towar lub wykonaną usługę, nie będą mieli obowiązku zapłaty podatku VAT. Jednocześnie nierzetelni kontrahenci, nie płacący współpracującym z nimi firmom, nie będą mieli prawa do odliczenia podatku VAT w przypadku nieuregulowania faktury.

Ułatwione ma być również korzystanie z ulgi na „złe” długi w obszarze VAT. Wierzyciele mają mieć możliwość dokonania korekty podatku należnego, wynikającego z nieuregulowanej przez kontrahenta faktury w terminie skróconym o co najmniej 30 dni, bez konieczności zawiadomienia dłużnika o dokonanej korekcie podatku.

Zmienione mają być także zasady rozliczania przeterminowanych faktur w podatkach dochodowych. Podatnik będący dłużnikiem będzie musiał dokonać korekty kosztów uzyskania przychodu w przypadku nieuregulowania kwoty faktury w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności. Rozwiązanie takie ma eliminować zachowanie nieuczciwych przedsiębiorców, dopisujących do kosztów uzyskania przychodu wydatki, których w rzeczywistości nie ponieśli (nie opłacając faktur).

Źródło: http://www.egospodarka.pl/86357,Bedzie-kasowy-VAT-dla-malych-firm,1,68,1.html