Opłaty interchange. Senat przyjął ustawe bez poprawek

Ustawa obniżająca stawki interchange, czyli opłat pobieranych przez banki od transakcji kartamipłatniczymi, czeka już tylko na podpis prezydenta. Senat 4 grudnia br. przyjął ustawę przy zaledwie trzech głosach sprzeciwu i bez poprawek.

Przewiduje ona obniżkę tej opłaty do poziomu 0,3 procent w przypadku karty kredytowej i 0,2 procent , dla karty debetowej. To już druga, po lipcowej obniżka interchange.

W opinii Kazimierza Kleiny, po wejściu ustawy w życie, opłaty będą porównywalne z tymi, które obowiązują w innych krajach Unii Europejskiej. W obniżce interchange senator upatruje same zalety. W jego opinii na pewno wzrośnie liczba transakcji przy użyciu kart płatniczych, nastąpi zmniejszenie szarej strefy, bo, jak mówi, większość będzie chciała płacić kartami i przyjmować karty. Zyska budżet państwa, zyskają przedsiębiorcy, kupcy i klienci. Stracą banki, ale one, dzięki temu, że ilość operacji się zwielokrotni, w dłuższej perspektywie zrekompensują swe dochody – powiedział Kleina.

Senator dodał, że obniżenie w lipcu intergange do poziomu 0,5 procent spowodowało 30-to procentowy wzrost transakcji bezgotówkowych. Tę i poprzednią nowelizację ustawy o usługach płatniczych, przygotowali senatorowie.

Projekt formalnie został wniesiony przez grupę posłów, ale uczyniono to tylko ze względu na to, że była to szybsza ścieżka legislacyjna. Natomiast sam pomysł powstał w gronie senatorów PO. Bezpośrednim powodem ostatniej zmiany było porozumienie, które jedna z sieci kartowych, VISA, zawarła z Komisją Europejską w sprawie obniżki interchange, pod warunkiem, że transakcje będą obsługiwane przez agentów rozliczeniowych mających swe siedziby poza Polską.

Swój udział w obniżeniu opłat interchange miała Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie. Jej przedstawiciele, w szczególności Wiceprezes Tadeusz Pankowski regularnie uczestniczył i nadal uczestniczy w posiedzeniach Rady Konsultacyjnej przy Ministerstwie Gospodarki oraz w dyskusjach toczących się w Senacie. Dzięki uporowi i zaangażowaniu osiągnięto cel, który w krajach Unii Europejskiej praktykowany jest od wielu lat.