Ściągawka dla przedsiębiorcy WRZESIEŃ

TERMINY DLA PODATNIKÓW

Jeśli prowadzisz księgę przychodów) i rozchodów:

– do 20 września płacisz zaliczkę na podatek dochodowy za sierpień, jeżeli twój dochód od początku roku z działalności gospodarczej, z najmu, z dzierżawy przekroczył kwotę powodującą obowiązek płacenia podatku (w 2012 r. jest to 3.091 zł)

i wybrałeś podatek liniowy według stawki 19%

– do 20 września płacisz zaliczkę na podatek dochodowy za sierpień niezależnie od tego, jaki dochód osiągnąłeś od początku roku (czyli bez uwzględniania kwoty wolnej od podatku w wysokości 3.091 zł).

Jeśli jesteś opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

– do 20 września płacisz ryczałt za sierpień, jeśli nie wybrałeś kwartalnej metody rozliczeń.

Jeśli jesteś opodatkowany według karty podatkowej

– do 7 września płacisz podatek w formie karty za sierpień.

Jeśli płacisz VAT

– do 10 września składasz zgłoszenie INTRASTAT za sierpień,

– do 25 września rozliczasz VAT za sierpień

Jeśli płacisz akcyzę

– do 25 września rozliczasz akcyzę za sierpień

TERMINY DLA PŁATNIKÓW (PRACODAWCÓW, ZLECENIODAWCÓW)

Jeśli zatrudniasz pracowników na etacie lub na zleceniu:

– do 20 września wpłacasz zaliczki na podatek dochodowy od przychodów pracowników ze stosunku pracy, z pracy nakładczej i z wypłaconych im zasiłków z ubezpieczenia społecznego za sierpień,

– do 20 września wpłacasz zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń innych niż ze stosunku pracy (np. umów zleceń, o dzieło) za sierpień

TERMINY ROZLICZEŃ Z ZUS

– do 5 września składki do ZUS za sierpień wpłacają jednostki budżetowe,

– do 10 września składki do ZUS a sierpień wpłacają osoby fizyczne, w tym przedsiębiorcy, opłacające składki wyłącznie za siebie,

SKŁADKI DO ZUS ZA SIERPIEŃ (WAŻNE DLA WPŁACAJĄCYCH)

DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH PIERWSZY RAZ DZIALALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I KORZYSTAJĄCYCH Z ULGI W SKŁADKACH

Dochód deklarowany do podstawy wymiaru składek do ZUS za sierpień nie może być niższy niż 450 zł.

Składki za sierpień (minimalne):

Ubezpieczenie emerytalne 87,84 zł (tj. 19,52 proc.)

Ubezpieczenie rentowe 36 zł (tj. 8 proc.)

Ubezpieczenie chorobowe 11,03 zł (tj. 2,45 proc.)

Ubezpieczenie wypadkowe – stopę procentową składki należy ustalić samemu na podstawie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 listopada 2002 r. oraz rozporządzenia z 6 marca 2006 r.; gdy stopa wynosi 1,93 proc., składka wynosi 8,69 zł.

 

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla tych osób nie może być niższa niż 2.828,31 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (minimalna) – 254,55 zł (tj. 9 proc.)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od podatku – 219,19 zł (7,75 proc.)

Składka na Fundusz Pracy – osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, korzystające z ulgi, zasadniczo nie płacą składki na FP.

DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
I NIEKORZYSTAJĄCYCH Z ULGI

Dochód deklarowany do podstawy wymiaru składek do ZUS za sierpień przez:

– prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,

– twórców i artystów,

– osoby wykonujące wolny zawód (lekarze, położne, pielęgniarki, tłumacze, nauczyciele)

– wspólnika jednoosobowej spółki zo.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej
lub partnerskiej,

– osoby współpracujące z prowadzącymi pozarolniczą działalność

nie może być niższy niż 2.115,60 zł

Składki za sierpień (minimalne):

Ubezpieczenie emerytalne 412,97 zł (tj. 19,52 proc.)

Ubezpieczenie rentowe 169,25 zł (tj. 8 proc.)

Ubezpieczenie chorobowe 51,83 zł (tj. 2,45 proc.)

Ubezpieczenie wypadkowe – stopę procentową składki należy ustalić samemu na podstawie rozporządzenia z 29 listopada 2002 r., a zakładając, że stopa wynosi 1,93 proc., składka wynosi 40,83 zł.

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekroczyć w sierpniu 9.115,23 zł.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla tych osób nie może być niższa niż 2.828,31 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (minimalna) – 254,55 zł (tj. 9 proc.)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od podatku – 219,19 zł (tj. 7,75 proc.)

Składka na Fundusz Pracy dla tych osób nie może być niższa niż 51,83 zł (tj. 2,45 proc.)

Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi 0,10 proc.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2012 r. – 105.780 zł.

SKŁADKI DO ZUS ZA WRZESIEŃ (WAŻNE DLA KSIĘGOWYCH)

DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH PIERWSZY RAZ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I KORZYSTAJĄCYCH Z ULGI W SKŁADKACH

Dochód deklarowany do podstawy wymiaru składek do ZUS za wrzesień nie może być niższy niż 450 zł.

Składki za wrzesień (minimalne):

Ubezpieczenie emerytalne 87,84 zł (tj.19,52 proc.)

Ubezpieczenie rentowe 36 zł (tj. 8 proc.)

Ubezpieczenie chorobowe 11,03 zł (tj. 2,45 proc.)

Ubezpieczenie wypadkowe – stopę procentową składki należy ustalić samemu na podstawie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 listopada 2002 r. oraz rozporządzenia z 6 marca 2006 r.; gdy stopa wynosi 1,93 proc., składka wynosi 8,69 zł.

Składka na Fundusz Pracy – osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, korzystające z ulgi, zasadniczo nie płacą składki na FP.

 DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I NIEKORZYSTAJĄCYCH Z ULGI

Dochód deklarowany do podstawy wymiaru składek do ZUS za wrzesień przez:

– prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,

– twórców i artystów,

– osoby wykonujące wolny zawód (lekarze, położne, pielęgniarki, tłumacze, nauczyciele)

– wspólnika jednoosobowej spółki zo.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

– osoby współpracujące z prowadzącymi pozarolniczą działalność

nie może być niższy niż 2.115,60 zł

Składki za wrzesień (minimalne):

Ubezpieczenie emerytalne 412,97 zł (tj. 19,52 proc.)

Ubezpieczenie rentowe 169,25  (tj. 8 proc.)

Ubezpieczenie chorobowe 51,83 zł (tj. 2,45 proc.)

Ubezpieczenie wypadkowe – stopę procentową składki należy ustalić samemu na podstawie rozporządzenia z 29 listopada 2002 r., a zakładając, że stopa wynosi 1,93 proc., składka wynosi 40,83 zł.

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekroczyć we wrześniu 8.742,05 zł

Składka na Fundusz Pracy dla tych osób nie może być niższa niż 51,83 zł (tj. 2,45 proc.)

Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi 0,10 proc.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2012 r. – 105.780 zł.

RYCZAŁTY SAMOCHODOWE

Maksymalne stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych:

Stawki obowiązujące od 14 listopada 2007 r.:

– dla samochodu osobowego:

·         o pojemności skokowej silnika do 900 cm3  – 0,5214 zł

·         o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł

– dla motocykla – 0,2302 zł

– dla motoroweru – 0,1382 zł

RYCZAŁTY I DIETY W PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

Diety i inne należności za podróże służbowe na terenie kraju wynoszą w 2012 r.:

– dieta (pełna) 23 zł

– ryczałt za nocleg 34,50 zł

– ryczałt za dojazdy 4,60 zł