Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy winem

Zgodnie z ustawą o wyrobach winiarskich z dnia 02 grudnia 2021r (Dz.U. z 2022r. poz. 24) w art. 32 i 33 ( o obowiązkach informacyjnych wobec KOWR) nie ma już konieczności składania deklaracji o zapasach przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy od roku 2022 do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.