Jubileusz 100-lecia Kongregacji

W dniu 10 grudnia 2022 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu Kongregacja Kupiecka Świętowała 100-lecie swojego istnienia.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu przez wszystkich uczestników wydarzenia. Następnie prezes Józef Pyzik i dyrektor biura Marta Podgórska przywitali zebranych gości.

 

Następnie prezes Józef Pyzik wręczył wyróżnienia, tym członkom, którzy swoją postawą dawali i  dają przykład społecznej pracy na rzecz organizacji.  Wyróżniono:

 1. Pan Bogdana Stankowicza
 2. Pana Bogusława Zachwieje
 3. Pana Stanisława Floriana Sukiennika
 4. Pana Andrzeja Matusika
 5. Pana Jerzego Wronę
 6. Pana Tadeusza Olchawę
 7. Pana Piotra Grybla
 8. Pana Andrzeja Jabłońskiego
 9. Pana Marka Pawlusa

 

Dla odznaczonych zagrał zespół Small Band.

Następnie Pan  Tadeusz Zagórski Prezes Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług  w Warszawie oraz przewodniczący Kapituły Odznak Naczelnej Rady  Pan Leon  Brzozowski, wręczyli odznaki przyznane przez Naczelną Radę Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie.

Brylantową Odznakę Naczelnej Rady otrzymali:

 1. Pan Ludomir Handzel Prezydent Miasta Nowego Sącza– za wspieranie polskiego handlu na terenie Miasta Nowego Sącza.
 2. Pan Marek Kwiatkowski Starosta Nowosądecki za powiększanie oferty rekreacyjnej na terenie powiatu nowosądeckiego poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej
 3. Pan Jacek Lelek Burmistrz Miasta Starego Sącza za działalność mającą na celu tworzenie właściwych oraz przyjaznych warunków do inwestowania dla naszych przedsiębiorców
 4. Pani Elżbieta Petryla Kierownik biura terenowego FDPA za wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności przedsiębiorczości i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy oraz zapewnienia równych szans kobietom, osobom bezrobotnym i młodzieży.
 5. Pani Urszula Sokołowska za długoletnią przynależność oraz prace na rzecz zrzeszenia
 6. Pan Tadeusz Galica za długoletnią przynależność oraz prace na rzecz zrzeszenia

Złotą Odznaką Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług wyróżniono:

 1. Panią Albinę Pyzik
 2. Pania Bernadettę Pyzik
 3. Pana Pawła Galicę
 4. Pana Roberta Kielusiaka

Srebrną Odznakę Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług wręczono:

 1. Pana Piotra Gąsiorowskiego  w imieniu, którego odznaczenie odebrała żona
 2. Pana Tomasza Pyzika

Dla wyróżnionych piosenka w wykonaniu zespołu Small Band

Następnie Starosta Nowosądecki  Pan Marek Kwiatkowski wręczył:

– Złote Jabłko Starosty Nowosądeckiego Panu Tadeuszowi Galicy

– Brązowe Jabłko Starosty Nowosądeckiego Paniom Zofii Huza, Krystynie Gąsiorowskiej, Teresie Woźniak

Kolejnym etapem obchodów Jubileuszu było wyróżnienie tych, którzy w szczególny sposób wsparli nasze święto. Wyróżniono:

 1. Pana Tadeusza Zagórskiego – za wsparcie Jubileuszu
 2. Państwa Bernadetę i Sylwestra Pyzików za włączenie się w organizację Jubileuszu
 3. Panią Małgorzatę Kosecką –za organizacje Jubileuszu
 4. Panią Martę Podgórską za Organizację Jubileusz

Zorganizowano również konkurs dla wszystkich gości z nagrodami ufundowanymi przez członków kongregacji: 5 kuponów               po 200 zł na zakupy w sklepach Lewiatan pana Józefa Pyzika  i 5 kuponów  po 200 zł na zakupy w sklepach Abc Pyzik pana  Sylwestra Pyzika, 5 figurek górala i góralki, które ufundowała p. Teresa Woźniak firma Eden  oraz nocleg dla dwóch osób w Galicówce w Pensjonacie w  Zakopanem, którego właścicielem jest p. Tadeusz Galica.

Następnie goście udali się na poczęstunek. Uroczystość zakończyła premiera sztuki “Mieszczanin Szlachcicem”.