Jubileuszowa Pielgrzymka Kupiectwa na Jasną Górę

Jubileuszowa 30. Pielgrzymka Kupiectwa modliła się w niedzielę, 20 maja w Uroczystość Ducha Świętego na Jasnej Górze. Tradycyjnie uczestniczyli w niej przedstawiciele zrzeszeń kupieckich wraz z pocztami sztandarowymi – w sumie kilkaset osób. Obecni byli m.in. Tadeusz Zagórski, prezes Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie oraz jej wiceprezes Tadeusz Pankowski. Kongregację Kupiecką w Nowym Sączu reprezentował prezes Józef Pyzik, a chorążymi przy sztandarze Kongregacji byli: p. Tadeusz Olchawa, p. Jerzy Wrona oraz p. Andrzej Matusik.

W południe pielgrzymi zgromadzili się w Kaplicy Matki Bożej, gdzie uczestniczyli we Mszy św. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił o. Dariusz Szuba, nowy opiekun Kupiectwa Polskiego z ramienia Jasnej Góry.

W imieniu ojców i braci paulinów słowa powitania skierował do pielgrzymów o. Józef Płatek. Przypomniał, że kupcy służą drugiemu człowiekowi. „Jest to piękna służba społeczna, a zarazem patriotyczna – dodał o. Płatek – Bo przecież oni promują zwłaszcza polskie produkty w swoich sklepach. Za to jesteśmy wam bardzo wdzięczni”.

Nawiązując do dzisiejszej uroczystości o. Dariusz Szuba swoje rozważania poświęcił Osobie Ducha Świętego. Wskazał, że przez Jego moc „możemy odczuć łączność z apostołami i uczniami Chrystusa stojącymi u początku dziejów Kościoła”.

„Nie można zapomnieć, że Kościół istnieje mocą Ducha Świętego, który został nam dany, nam tzn. wyznawcom Jezusa Chrystusa – podkreślił kaznodzieja – Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy powiedział do apostołów: ‘nie zostawię was sierotami’ i wypełnił obietnicę w dniu Zielonych Świąt”.

Zwracając się do uczestników Pielgrzymki Kupiectwa, o. Dariusz Szuba życzył: „Ręce przy pracy, serce przy Bogu – niech to będzie zawsze waszą wizytówką”.

Po Mszy Świętej Kupcy spotkali się w sali Ojca Kordeckiego, gdzie wystąpiła orkiestra z Mystkowa.