Kolejny miesiąc ze wzrostem inflacji

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,3% (w tym usługi – o 1%, przy utrzymujących się na tym samym poziomie cenach towarów). W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny wzrosły o 2,6% (w tym usług – o 3,9% i towarów – o 2,2%) – informuje Główny Urząd Statystyczny.

W czerwcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 1,3%), żywności (o 0,3%) oraz transportu (o 0,6%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,08 p. proc. i po 0,07 p. proc.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie żywności (o 6,2%), podwyższyły wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,39 p. proc.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. wyniósł 101,8 (wzrost cen o 1,8%). Natomiast wskaźnik w II kwartale 2019 r. w stosunku do I kwartału 2019 r. wyniósł 101,7 (wzrost cen o 1,7%).

W 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, największy udział wydatków w obliczeniach wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych mają żywność i napoje bezalkoholowe (24,89%).

Foto: shutterstock.com

źródło: http://www.poradnikhandlowca.com.pl