Komunikat dla Przedsiębiorców

Urząd Miasta Nowego Sącza, przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku dokonania opłaty III raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku w terminie do dnia 30 września 2018 r

Z uwagi na to, że ostatni dzień terminu dokonania opłaty III raty, przypada na dzień świąteczny (niedziela), proszę o zachowanie terminu wynikającego z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i dokonanie wpłaty odpowiednio wcześniej, aby należna opłata wpłynęła na rachunek Urzędu do dnia 30 września br.

Opłatę należy wnieść na rachunek miasta w kasie Urzędu (pokój nr 5) w godzinach:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.00

lub na konto Urzędu Miasta:

ING Oddział Nowy Sącz Nr 15 1050 1445 1000 0023 5299 0564

Konsekwencją nie dokonania opłaty we wskazanym wyżej terminie ustawowym, jest wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z tej  przyczyny,  może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia  po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

foto: www.stgu.pl