Konferencja w ratuszu

9 maja b.r z inicjatywy Kongregacji Kupieckiej w sądeckim ratuszu odbyła się konferencja, której tematem były zmiany w prawie istotne dla przedsiębiorców.

 

Wśród tematów, poruszanych na konferencji, znalazły się między innymi zmiany w ustawie o ochronie środowiska, dotyczące opłaty recyklingowej. Mówił o tym Jarosław Piechowicz, dyrektor nowosądeckiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie.

 

Na konferencji poruszone zostały także zagadnienia prawne dotyczące między innymi jakości wody do picia, zmianom w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i tzw. ustawie reklamowej. Mówili o nim przedstawiciele Sanepidu oraz wydziałów zdrowia i architektury Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Konferencję zorganizował Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych UM.

foto: http://www.nowysacz.pl/