Kongregacja Kupiecka ZHiU w Nowym Sączu jest organizacją zrzeszającą kupców i restauratorów z terenu szeroko pojętej Sądecczyzny. Kongregacja Kupiecka służy swoim członkom pomocą w prowadzeniu księgowości firm a w razie potrzeby także pomocą prawną.

Siedziba naszej organizacji mieści się w zabytkowej kamienicy przy nowosądeckim Rynku nr 10. Kongregacja Kupiecka ZHiU w Nowym Sączu posiada swoje Biuro Terenowe w Zakopanem przy ul. Krupówki 50. Poza Nowym Sączem posiada członków w Zakopanem, Szczawnicy, Krynicy, Piwnicznej, Grybowie, Limanowej.

Cele naszej działalności:

 • reprezentacja interesów członków wobec władz i instytucji państwowych, samorządowych i społecznych,
 • współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządem terytorialnym oraz organizacjami społecznymi w sprawie działalności członków zrzeszenia,
 • współdziałanie z organizacjami konsumenckimi,
 • utrwalanie więzi środowiskowej, tradycji, obyczajów handlowych oraz postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej,
 • prowadzenie wśród członków wszechstronnej działalności społeczno – kulturalnej, oświatowej i wychowawczej,
 • podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi działalności gospodarczej członków oraz inicjowanie nowych przedsięwzięć i ich promocja przedsiębiorstw,
 • prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia bezrobocia poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz kształcenie uczniów,
 • prowadzenie szkoleń zawodowych dla członków zrzeszenia,
 • prowadzenie doradztwa, udzielanie porad i informacji dla członków, szczególnie w sprawach organizacyjnych, prawnych i podatkowych,
 • mediacja w sporach zawodowych między członkami,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z aktualnych potrzeb organizacyjnych i gospodarczych zrzeszonych członków.