Józef Pyzik
Prezes Zarządu

Jest członkiem Kongregacji od 1996r. W 2006 roku został wybrany Prezesem Zarządu i funkcję te pełni do dziś.  Prace na rzecz Zrzeszenia  wykonuje w czynie społecznym. Za działalność na rzecz środowiska kupieckiego został odznaczony brązową, srebrną, złotą i brylantową odznaką NRZHiU w Warszawie. Ponadto za zasługi dla regionu otrzymał:  Srebrny Krzyż Zasługi, Złote Jabłko Starosty Nowosądeckiego, Statuetkę Merkurego Patrona Kupców.

 

 

 

 


Stanisław F. Sukiennik
Prezes Honorowy

Członek Zrzeszenia od 1974. W 1981 roku został wybrany Prezesem Zarządu i pełnił tę funkcje prze 5 kadencji z rzędu. Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim oraz Krzyżem Oficerskim.

 

 

 

 


Jerzy Wrona
Wiceprezes

Członek Kongregacji Kupieckiej od 1982 roku. Za swój wkład i poświęcenie na rzecz rozwoju społeczności kupieckiej. Odznaczony nagrodami , wyróżnieniami:Naczelna Rada ZPHiU odznaka: brązowa, srebrna, złota, brylantowa, Region Nowosądecki : srebrna odznaka za zasługi , wzorowy sprzedawca , Złote Jabłko Sądeckie, Region Limanowski- Lider Biznesu  Powiatu Limanowskiego, wyróżnienie Pracodawca Roku, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej : Złoty Laur 2004, Brązowy Krzyż zasługi, „Hermes” Poradnika Handlowca w kategorii „ Handel Detaliczny z Tradycjami”

 

 


Marek Pawlus
Wiceprezes

Należy do Kongregacji Kupieckiej od 2003 r. Jego zaangażowanie w sprawy na rzecz rozwoju kupiectwa w pełni doceniają go nasi członkowie, w każdej kadencji wybierając go do władz Zrzeszenia. Odznaczony brązową, srebrną, złotą odznaką NRZHiU w Warszawie.

 

 

 

 


Andrzej Jabłoński
Wiceprezes

Swoja przygodę z Kongregacją Kupiecką rozpoczął w 1981 roku. Za swoją działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości został odznaczony odznakami Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie : brązową, srebrną, złotą i brylantową. O zaangażowaniu w rozwój Miasta Nowego Sącza i regionu świadczą przyznane wyróżnienia:  Tarcza Herbowa Miasta Nowego Sącza, Odznaka za zasługi dla Miasta Nowego Sącza, Srebrna Odznaka za Zasługi dla Województwa Nowosądeckiego oraz  Złote Jabłko Starosty Nowosądeckiego.

 

 


Członkowie Zarządu

Robert Kielusiak

Wstąpił w szeregi organizacji w 2008 r. Odznaczony brązową, srebrną i złotą odznaką Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie. Mocno zaangażowany w organizacje kampanii społecznej “Pracodawco, pracowniku – wiesz więcej jesteś bezpieczniejszy”. Głównym przesłaniem kampanii jest poszerzenie wiedzy społeczeństwa o kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także o sposobie postępowania w sytuacji wypadku przy pracy oraz pożaru.

 

 


 

Marta Podgórska

 

 

 

 

 

 

 


Tadeusz Olchawa

Pan Tadeusz Olchawa działalność społeczną rozpoczął w 1979, gdyż od tego momentu zasilił szeregi KK ZHiU. Przez ten czas aktywnie wspierał kupiectwo sądeckie służąc pomocą, radą oraz doświadczeniem młodszym przedsiębiorcą. Przez wiele lat był członkiem Komisji Rewizyjnej naszej organizacji.

 

 

 

 


Członkowie Komisji Rewizyjnej

Teresa Woźniak

 

 

 

 

 

 

 


Tadeusz Galica

 

 

 

 

 

 

 


Sylwester Pyzik

Członek Zrzeszenia od 2001 roku. Odznaczony brązową, srebrną, złotą odznaką NRZHiU w Warszawie. Zdobywca Hermesa “Poradnika Handlowca” w kategorii handel detaliczny z tradycjami.

 

 

 

 

 

 


Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz mandat Delegata trwa cztery lata, wygasa jednak nie wcześniej niż z chwilą wyboru nowych władz, z tym, że wybór nowych władz musi nastąpić nie później niż w miesiącu czerwcu kończącym czteroletnią kadencję.

Wybory Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i Członków Zarządu oraz Zastępców Członków, jak również Komisji Rewizyjnej odbywają się w drodze głosowania tajnego, a w innych sprawach na żądanie połowy obecnych Członków (Delegatów).