Polski Ład. Rzecznik MŚP chce zmian w składkach zdrowotnych

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw domaga się zmian w systemie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców. Chodzi m.in. o obliczanie podstawy wymiaru składki dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Jego zdaniem obowiązujące przepisy wprowadzają niepotrzebny chaos prawny.

W liście do premiera Mateusza Morawieckiego Rzecznik MŚP Adam Abramowicz zaapelował o szybką zmianę przepisów Polskiego Ładu, które dotyczą systemu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rzecznik wskazał, że od 1 stycznia miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców musi być osobno obliczana za każdy kolejny miesiąc roku kalendarzowego.

Jeśli suma wpłaconych za poszczególne miesiące składek będzie wyższa od rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalonej od rocznej podstawy, ubezpieczony będzie mógł złożyć wniosek o zwrot nadpłaty w ramach rozliczenia całego roku. Jeśli tego nie zrobi, pieniądze przepadną.

Zmiany w systemie

Zdaniem Abramowicza miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą powinna mieć charakter stały i być ustalana w taki sposób, w jaki ustawa o zmianie określa minimalną miesięczną podstawę wymiaru składki, to znaczy jako kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku.

Dopłata różnicy między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne ustaloną od rocznej podstawy a sumą wpłaconych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne następowałaby – zgodnie z propozycją Rzecznika – wraz ze złożeniem zeznania o wysokości osiągniętego dochodu. To, jak twierdzi Abramowicz, znacznie uprościłoby dokonywanie rozliczeń miesięcznych przez przedsiębiorców.

“Chaos prawny”

Rzecznik MŚP wskazał też w liście do premiera na rozbieżności w zasadach obliczania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne po 1 stycznia 2022 r. dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych lub liniowo za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zwrócił uwagę, że ustawodawca nie uwzględnił możliwości korygowania wysokości dochodu w związku z różnicami remanentowymi.

Według Rzecznika, przepisy dotyczące składki zdrowotnej wprowadzają chaos prawny i są niezgodne z zakładanym przez ustawodawcę celem wprowadzenia składki liczonej od rzeczywistego dochodu.

Jak twierdzi Abramowicz, przepisy powinny jasno określić, że przedsiębiorca oblicza składkę płaconą w styczniu 2022 a dotyczącą grudnia 2021, według regulacji obowiązujących w 2021, sprzed wejścia w życie ustawy Polski Ład, a nowe przepisy dotyczą stycznia 2022, czyli składki płaconej w lutym 2022.

“Część przepisów podatkowo-składkowych ustawy Polski Ład jest sprzecznych z duchem Konstytucji Biznesu oraz wielokrotnie deklarowanej przez premiera Mateusza Morawieckiego potrzeby takiej legislacji, aby ustawy były proste, zrozumiałe i pozbawione niepotrzebnej biurokracji” – podkreśliło Biuro Rzecznika MŚP.

źródło/foto:/www.money.pl