Prezes Józef Pyzik wśród laureatów 15-lecia Kongregacji Przemysłowo-Handlowej

W dniu 21 czerwca 2017 r. odbył się uroczysty jubileusz 15-lecia Kongregacji Przemysłowo-Handlowej.

Podczas Kongresu poruszono szereg kwestii istotnych dla polskiego handlu, m.in. jak bronić polskiego lokalnego handlu oraz omówiono wyzwania XXI wieku dla polskich małych i średnich firm sektora handlu.

W trakcie części uroczystej wręczono odznaczenia dla wyróżniających się działaczy społecznych, artystów i instytucji kultury, współpracujących z KPH, Gepardy Biznesu, Wielcy Modernizatorzy Polski i Samorządy Przyjazne Firmom.

Wśród wyróżnionych laureatów znalazł się  Prezes Kongregacji Kupieckiej w Nowym Sączu pan Józef Pyzik.