Produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (SUP)

Produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (SUP)
1. Szczegółowe informacje o zakazie wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych
2. Szczegółowe informacje o zmniejszeniu stosowania opakowań jednorazowego użytku (art. 3b)
3. Szczegółowe informacje o zapewnieniu finansowania kosztów sprzątania (art. 3k)
3. Odpowiedzi na pytania – produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (SUP)
Informacje szczegółowe poniżej :