Rekrutacja do 3. edycji programu akceleracyjnego #StartUP Małopolska

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego rozpoczął rekrutację do 3. edycji programu akceleracyjnego dla firm #StartUP Małopolska. Zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o upowszechnienie tej informacji wśród firm oraz osób, z którymi Państwo na co dzień współpracują, a które mogłyby być zainteresowane. Udział w programie stwarza bardzo duże możliwości rozwoju kompetencji istotnych przy prowadzeniu działalności.

Program #StartUP Małopolska to 6-dniowy intensywny cykl szkoleń i warsztatów dla MŚP z Małopolski we wczesnej fazie rozwoju (działających na rynku do 24 m-cy) w obszarach istotnych z punktu widzenia rozwoju firmy, w tym m.in. prezentacji oferty, sprzedaży oraz marketingu i promocji. Cykl szkoleń poprzedzą 2-dniowe warsztaty przedakaceleracyjne, podczas których uczestnicy przeanalizują modele biznesowe i strategie marketingowo-sprzedażowe swoich firm i wyodrębnią obszary do optymalizacji, a tym samym zdefiniują zakres wsparcia w ramach programu akceleracyjnego, aby jak najlepiej odpowiadał on na ich potrzeby. Wszystkie warsztaty prowadzone są w małych grupach, aby zapewnić jak największą efektywność. Każda z firm skorzysta także z usług mentorskich – indywidualnej pracy z mentorem (10 godzin) w wybranym przez siebie obszarze wymagającym wsparcia. Do współpracy angażujemy najlepszych ekspertów z kraju i zagranicy. Ponadto firmy zrekrutowane do 3. edycji programu, mogą skorzystać z dodatkowej oferty – wziąć udział w wybranych najważniejszych wydarzeniach startupowych i branżowych w kraju.

W dwóch dotychczasowych edycjach programu #StartUP Małopolska udział wzięło 15 firm.

Więcej szczegółów oraz elektroniczny formularz rekrutacji dostępne są na stronie programu www.startup.malopolska.pl.

Rekrutacja do programu jest prowadzona elektronicznie i trwa do 7 października 2018 r.