Ruszyła Kampania Społeczna #NIEZALEGAMY

W związku z realizowaną przez Ministerstwo Finansów kampanią dotyczącą walki z szarą strefą i nieuczciwą konkurencją, a co za tym idzie prześwietlaniem przedsiębiorstw pod kątem ich zadłużenia wobec jednostek administracyjno-skarbowych, a także wieloma zmianami w prawie, jak choćby wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego, stworzono platformę, która pomoże osobom prowadzącym działalność gospodarczą uporać się ze wszystkimi wymogami resortu finansów.

Celem  platformy jest docenianie rzetelnych firm i jednocześnie zwalczanie nieuczciwej konkurencji w postaci tych przedsiębiorstw, które starają się wykorzystać luki w prawie lub innymi metodami obejść przepisy, unikając przy tym regulowania swoich zobowiązań płatniczych.

Kampania ma również informować wszystkich przedsiębiorców o zmianach w prawie, które ich dotyczą. Z domeny mogą uzyskać wiedzę o nowelizacjach przepisów, sytuacji rynkowej w danych branżach, zmianach trendów. W ten sposób, również poprzez newsletter – w jednym miejscu przedsiębiorca będzie mógł uzyskać pełną wiedzę na tematy, które żywotnie go interesują. Chodzi o to, aby każdy właściciel firmy posiadał wiedzę o zmianach w prawie już na etapie ich planowania, np. jeszcze w trakcie prowadzenia prac legislacyjnych czy przeprowadzania konsultacji społecznych. W ten sposób będzie mógł przygotować się i swoją firmę na nowe zasady, do których w mniej lub bardziej odległej przyszłości będzie musiał się dostosować.

Wypełnij wniosek i przystąp do grupy rzetelnych przedsiębiorców już dzisiaj.
Potwierdź swoje nie zaleganie względem ZUS i Urzędu Skarbowego.

źródło/foto: niezalegamy.org