Rzemieślnicy obchodzili swoje święto

19 marca b.r. prezes Józef Pyzik uczestniczył w uroczystości święta patronalnego rzemiosła oraz 25 -leciu Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I stopnia im. Św. Józefa w Nowym Sączu.

 Z okazji święta Związek Rzemiosła Polskiego przyznał Cechowi Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Szablę Kilińskiego.  To najwyższe, najbardziej zaszczytne wyróżnienie  otrzymał także  p  Andrzej Zięcina –  członek zarządu Cechu, założyciel i współwłaściciel rodzinnej, wielopokoleniowej piekarni Dworska w Łęce.

Honorową Odznakę Rzemiosła Związku Rzemiosła Polskiego zostały odznaczone: Małgorzata Chruślicka i Katarzyna Myrlak.

Honorową Odznaką Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu „Za zasługi w Rzemiośle” otrzymały: Paulina Bomba, Sylwia Kłębczyk i Agnieszka Zięba.

Srebrna Odznaka Honorowa „Za szkolenie uczniów w rzemiośle” Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu: Marian Leszczyński, Tomasz Maciuszek, Wojciech Maciuszek, Włodzimierz Szabla i Krzysztof Homoncik.

Złota Odznaka Związku Rzemiosła Polskiego „Za szkolenie uczniów w rzemiośle”: Maria Brun Lenartowicz, Anna Buczkowicz, Tomasz Homoncik, Lucyna Jurczak, Marta Respekta, Jadwiga Sopalska, Zbigniew Ziębiec, Żygłowicz Antoni.

Prezes Józef Pyzik wręczył rzemieślnikom okolicznościowy grawerton.

źródło: http://www.cech.nowysacz.com.pl

foto: Piotr Tengowski