Skorzystaj z ulgi podatkowej dla Twojej firmy

Polska Strefa Inwestycji (PSI) to forma wsparcia dla firm planujących nowe inwestycje.

Nowa inwestycja w ramach PSI pozwoli Ci na zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT, na okres 12 lub 15 lat.

Inwestycja może zostać usytuowana na wszystkich terenach (prywatnych i publicznych).

Wysokość pomocy publicznej (zwolnienia podatkowego) jest obliczana na podstawie wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę nakładów inwestycyjnych na realizację nowego projektu lub dwuletnich kosztów nowoutworzonych miejsc pracy.

PSI zastąpiła specjalne strefy ekonomiczne (funkcjonujące nadal do 31 grudnia 2026 r.).

INWESTUJ W CAŁEJ MAŁOPOLSCE.

Szczegółowe informacje na temat Polskiej Strefy Inwestycji można znaleźć na: www.biznes.gov.pl/pl/inwestycje

źródło/foto: www.kpt.krakow.pl/