Spadek PKB o 2,8% w 2020 r.

Główny Urząd Statystyczny podał pierwszy szacunek dot. dynamiki produktu krajowego brutto (PKB) za 2020 rok. Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2020 roku był realnie niższy o 2,8% w porównaniu z 2019 r., wobec wzrostu o 4,5% w 2019 r. Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji – zaznaczył GUS w komunikacie.

– Spadek PKB w wysokości 2,8% w 2020 r. był znacznie poniżej średniej dla Unii Europejskiej – powiedział prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut.
Jak wyjaśnił Rozkrut, prezentując pierwszy szacunek produktu krajowego brutto za 2020 rok, na sytuację gospodarczą w kraju w zeszłym roku, jak i PKB, istotnie oddziaływały obostrzenia związane z pandemią.
Szef GUS zauważył, że PKB spadło o 2,8% rdr w zeszłym roku, wobec wzrostu o 4,5% w 2019. Zaznaczył, że to mniejszy spadek niż w Unii Europejskiej, gdzie PKB obniżyło się w zeszłym roku o 7,4%.

Spodziewano się lepszych wyników

Rynki spodziewały się wyników lepszych, niż katastroficzne oczekiwania sprzed kilku miesięcy, gdy wpływ wiosennego lockdownu na gospodarkę oceniano skrajnie negatywnie.

Jeszcze przed publikacją dzisiejszych danych GUS, analitycy ING napisali: „Po załamaniu wzrostu w II kwartale 2020, kolejne kwartały były lepsze. Gospodarka Polski, wsparta ogromnym pakietem fiskalnym, dostosowała się do ograniczeń administracyjnych. Podobnie w innych krajach, IV kwartał 2020 pokazał mniejszy wpływ pandemii na tempo PKB. W IV kwartale 2020 motorem gospodarki był przemysł napędzany poprawą koniunktury w globalnym przemyśle i zmianą struktury popytu w kierunku dóbr trwałego użytku. Pod koniec roku na plus wyszło też budownictwo. Gorzej było w usługach bardziej dotkniętych obostrzeniami administracyjnymi”.

źródło/foto: poradnikhandlowca.com.pl