Spotkanie z panem Adamem Abramowiczem Rzecznikiem MŚP

15 marca br. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie z udziałem rzecznika MŚP pana Adama Abramowicza uczestniczyli członkowie Prezydium, nasi przedsiębiorcy, którzy zgłaszali uwagi odnośnie niekorzystnych rozwiązań w ustawie Polski Ład. Rzecznik zapewniał, że cały czas nad poprawkami do ustawy intensywnie pracują. Wiele rzeczy udało się już naprawić. Ważnym dla polskich firm jest szybkie wprowadzenie przepisów umożliwiających zatrudnianie uchodźców z objętej wojną Ukrainy. Na takie rozwiązania prawne czekają polscy pracodawcy i potrzebujący wsparcia pracownicy z Ukrainy.

W spotkaniu Kongregację Kupiecką reprezentował prezes Józef Pyzik.