System kaucyjny: Ministerstwo zapowiada, że projekt w tym roku trafi do Sejmu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało wstępny projekt ustawy, która pozwoli na wprowadzenie systemu kaucyjnego. Resort ma nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się go przekazać do parlamentu.

– Prace nad wprowadzeniem systemu kaucyjnego dla wybranych rodzajów opakowań znajdują się na etapie prac wewnętrznych w resorcie Klimatu i Środowiska. W ramach tych prac przygotowany został wstępny projekt ustawy wprowadzającej rozwiązania zmierzające do wprowadzenia systemu kaucyjnego – napisano w odpowiedzi na zapytanie.

Dodano, że minister klimatu i środowiska planuje kontynuować w bieżącym roku prace nad projektem ustawy, w tym przekazanie go do konsultacji publicznych, międzyresortowych i opiniowania oraz dalszych prac w parlamencie, po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów.

Jak informuje resort klimatu, system kaucyjny, aby sprawnie funkcjonował, musi być oparty na przepisach uwzględniających uwarunkowania krajowe dlatego, w ramach spotkań roboczych organizowanych przez ministerstwo, prowadzone są rozmowy m.in. z branżami, które potencjalnie mogą zostać objęte systemem kaucyjnym. – Przeprowadzenie powyższych konsultacji, przygotowanie samego projektu ustawy oraz procedury związane z procesem legislacyjnym wymagają czasu, co wpływa na termin wdrożenia przedmiotowej regulacji – informuje ministerstwo.

źródło/foto: https://poradnikhandlowca.com.pl/