Tydzień Przedsiębiorcy 23-27.09.2019 r. w Oddziale ZUS w Nowym Sączu

Seminaria dla przedsiębiorców „Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie”
23.09.2019 r. (poniedziałek) godz. 9.00 – 14.00
Oddział ZUS w Nowym Sączu, ul. Węgierska 11, sala 401
Blok I – 9.00 – 11.30
1. Powitanie gości
2. Aspekty prawne legalności zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej – Państwowa Inspekcja Pracy
3. Kontrola legalności zatrudnienia oraz wykonywania pracy przez obywateli polskich i cudzoziemców – Państwowa Inspekcja Pracy
4. Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie: ubezpieczenia unijne – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
5. Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie: mam z tego tytułu świadczenia
6. Zatrudniam legalnie – współpraca z ZUS przy ustalaniu i wypłacie świadczeń krótkoterminowych
Przerwa na kawę 11.30
Blok II – 11.45 – 14.00
1. Jakie ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne przysługują przedsiębiorcy – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
2. Działalność nierejestrowana – warunki i zasady opodatkowania – Urząd Skarbowy
3. Uproszczenia dla przedsiębiorców w podatku dochodowym od osób fizycznych – Urząd Skarbowy
4. Zerowy PIT- ulga dla młodych do 26 roku życia – Urząd Skarbowy
24.09.2019 r (wtorek) godz. 9.00-14.00
Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej, ul. Jana Pawła II 5/I piętro, sala obrad
Blok I – 9.00 – 11.30
1. Powitanie gości
2. Aspekty prawne legalności zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej – Państwowa Inspekcja Pracy
3. Kontrola legalności zatrudnienia oraz wykonywania pracy przez obywateli polskich i cudzoziemców – Państwowa Inspekcja Pracy
4. Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie: ubezpieczenia unijne – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
5. Zatrudniam legalnie – współpraca z ZUS przy ustalaniu i wypłacie świadczeń krótkoterminowych – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Przerwa na kawę 11.30
Blok II – 11.45 – 14.00
1. Jakie ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne przysługują przedsiębiorcy – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
2. Przychód z działalności gospodarczej w świetle podatku dochodowego od osób fizycznych – Urząd Skarbowy
3. Przychody nie stanowiące przychodu z działalności gospodarczej
4. Ustalenie przychodu do wyliczenia podstawy wymiaru składki dla małej działalności – Urząd Skarbowy
5. Działalność nierejestrowana – warunki i zasady opodatkowania – Urząd Skarbowy
25.09.2019 r (środa) godz. 9.00-14.00
Urząd Skarbowy w Gorlicach, ul. Bardiowska 9, II piętro
Blok I – 9.00 – 11.30
1. Powitanie gości
2. Aspekty prawne legalności zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej. – Państwowa Inspekcja Pracy
3. Kontrola legalności zatrudnienia oraz wykonywania pracy przez obywateli polskich i cudzoziemców – Państwowa Inspekcja Pracy
4. Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie: ubezpieczenia unijne – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
5. Zatrudniam legalnie – współpraca z ZUS przy ustalaniu i wypłacie świadczeń krótkoterminowych – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Przerwa na kawę 11.30
Blok II – 11.45 – 14.00
1. Jakie ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne przysługują przedsiębiorcy – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
2. Obowiązki płatników podatku dochodowego od osób fizycznych w kontekście ulgi dla młodych bez PIT do 26 roku – Urząd Skarbowy
3. Zmiany obowiązków przedsiębiorców w zakresie kas fiskalnych w latach 2019 – 2020 – Urząd Skarbowy
4. Zmiany przepisów w podatku VAT w zakresie zniesienia obowiązku składania deklaracji VAT drogą zastąpienia przez plik JPK w 2020 roku – Urząd Skarbowy
26.09.2019 r (czwartek) godz. 10.00-13.00
Oddział ZUS w Nowym Sączu, ul. Węgierska 11, sala 401
1. Powitanie gości
2. Jak korzystać z naszych usług w Nowym Portalu Informacyjnym (NPI) – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
3. Pracownicze Plany Kapitałowe – Polski Fundusz Rozwoju Portal PPK
4. Jak PPK przekładają się na dokumenty ubezpieczeniowe płatników i ubezpieczonych – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
27.09.2019 r (piątek) godz. 9.00-14.00
Urząd Skarbowy w Nowym Targu, ul. Parkowa 13
Blok I – 9.00 – 11.30
1. Powitanie gości
2. Aspekty prawne legalności zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej. – Państwowa Inspekcja Pracy
3. Kontrola legalności zatrudnienia oraz wykonywania pracy przez obywateli polskich i cudzoziemców – Państwowa Inspekcja Pracy
4. Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie: ubezpieczenia unijne – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
5. Zatrudniam legalnie – współpraca z ZUS przy ustalaniu i wypłacie świadczeń krótkoterminowych – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Przerwa na kawę 11.30
Blok II – 11.45 – 14.00
2. Jakie ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne przysługują przedsiębiorcy – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
3. Kasy online – Urząd Skarbowy
4. Split payment – Urząd Skarbowy
5. Ulga “Bez PIT dla Młodych” – Urząd Skarbowy
Informacje i zapisy pod nr tel. 18/449-81-96, kom 502-001-021; e-mail: rzecz.nowysacz@zus.pl
ZAPRASZAMY

foto: zus.pl