Ulgi podatkowe 2023/2024. Co można odliczyć od podatku?

Ulgi podatkowe 2023/2024. Co można odliczyć od podatku?

Przy rozliczeniu z urzędem skarbowym przysługują nam ulgi podatkowe. Składając roczne rozliczenie podatkowe, możemy odliczyć coś od dochodu albo od podatku. Sprawdź, o czym warto pamiętać przy wypełnianiu PIT-u za rok 2023.

Czas na rozliczenie PIT-37 mamy do końca kwietnia, więc nie musicie się z tym spieszyć. Z drugiej strony nie ma też sensu zwlekać, bo im szybciej złożycie druk, tym szybciej otrzymacie zwrot podatku. Warto wiedzieć, że w pierwszej kolejności zatwierdzane zostają deklaracje, które zostały złożone elektronicznie. Jakie ulgi nam przysługują za 2023 r.? Wyjaśniamy.

Ulgi podatkowe za 2023 r. Oto one:

 • rozliczenie roczne wspólnie z dzieckiem — pozwala obniżyć stawki podatku dzięki podwójnej kwocie zmniejszającej. Zarobki pełnoletniego dziecka muszą wynosić do 16 tys. 61 zł 28 gr rocznie
 • ulga dla pracujących seniorów – przysługuje do kwoty 85 tys. 582 zł, a warunkiem do jej uzyskania jest rezygnacja z emerytury
 • rozliczenie wspólne z małżonkiem – pozwala uzyskać podwójną kwotę zmniejszającą podatek, przysługuje osobom rozliczającym się na zasadach ogólnych
 •  ulga dla młodych – przysługuje do kwoty 85 tys. 582 zł, mogą z niej skorzystać osoby do 26. roku życia
 • ulga dla rodziców 4+ — przysługuje do kwoty 85 tys. 582 zł rodzicom mającym czwórkę lub więcej dzieci
 • ulga na powrót – przysługuje osobom, które zmieniły rezydencję podatkową. Limit to kwota 85 tys. 582 zł

Ulgi podatkowe 2023/24. Co możesz odliczyć od podatku w 2024 r.?

W rozliczeniu za rok 2023 odliczyć można:

 • ulgę na dziecko – podatek można pomniejszyć o 1112,04 zł w przypadku pierwszego i drugiego dziecka (każde osobno), 2000,04 zł w przypadku trzeciego dziecka oraz 2700 zł za czwarte i każde kolejne dziecko. Warunkiem skorzystania z ulgi jest dołączenie aktu urodzenia dzieci oraz prawa do opieki nad dzieckiem
 • ulgę abolicyjną, na pracę za granicą – aby ją odliczyć, należy dostarczyć dokument z zagranicy odpowiadający polskiemu PIT-11. Maksymalnie można odliczyć 1 tys. 360 zł
 • składki zdrowotne – można je odliczyć tylko w przypadku podatku liniowego oraz ryczałtu

Ulgi podatkowe 2023/24. Co możesz odliczyć od dochodu?

 • składki zdrowotne – ale tylko w przypadku podatników rozliczających się ryczałtem i podatkiem liniowych
 • ulgę na remont i modernizację wydatków – możesz odliczyć 50 proc. wydatku. Potrzebna będzie faktura VAT
 • ulgę termomodernizacyjną – odliczenie wynosi maksymalnie 53 tys. zł. Należy dołączyć faktury z podatkiem VAT od podatników VAT czynnych;
 • ulgę na składki na związki zawodowe – można odliczyć 500 zł rocznie
 • ulgę na leki – można odliczyć koszt leków (100 zł za miesiąc). Potrzebne jest zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania leków. W przypadku kupna pieluch i pieluchomajtek można odliczyć maksymalnie 2280 zł, składając potwierdzenie wydatku;
 • ulgę na internet – odliczyć można 760 zł, jednak jedynie przez dwa bezpośrednio następujące po sobie lata.

Źródło: gospodarka.dziennik.pl