Walne Zebranie Członków

Na podstawie § 19 Statutu Kongregacji Kupieckiej ZHiU

z siedzibą w Nowym Sączu zwołuję Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków

w dniu 02.07.2020r./czwartek/ na godz. 10.30 I termin, II termin  godz.11.00.

Zebranie odbędzie się w Restauracji Impresja ul. Romanowskiego 4a Nowy Sącz.

 

         Porządek obrad

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Przyjęcie Protokołu z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków z roku 2019 r.
  1. Przedstawienie informacji o realizacji uchwał i decyzji z poprzedniego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków
  1. Sprawozdania z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
  2. Sprawy finansowo-księgowe a)   uchwalenie planu wpływów i wydatków na  rok 2020 r b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019 r i udzielenie absolutorium Zarządowi.
  3. Wolne wnioski
  4. Zakończenie

Prezes Zarządu

Józef Pyzik

 

  Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 30.06.2020 r  pod numerami telefonów 18  4437715 lub 602702242.