Wchodzą w życie zmiany w podatkach dla przedsiębiorców zaproponowane przez PiS

W niedzielę wchodzą w życie kolejne zmiany uszczelniające system podatkowy; obejmują m.in. utworzenie tzw. białej listy – bazy z informacjami o podatnikach VAT czy ograniczenia zwolnień z VAT w handlu internetowym.

W uzasadnieniu przygotowanych przez resort finansów przepisów tłumaczono, że zakładają one dalsze uszczelnienie systemu podatkowego, mają zapewnić większą stabilność wpływów z podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zaproponowano także rozwiązania zapobiegające unikaniu płacenia podatków.
Biała lista, ograniczenie zwolnień z VAT – zmiany podatkowe PiS

Wchodząca w życie 1 września tego roku nowelizacja ustawy o VAT wyłącza możliwość korzystania ze zwolnienia VAT przez część podatników. Chodzi o firmy handlujące w internecie niektórymi towarami wrażliwymi na oszustwa, np. kosmetykami, sprzętem elektronicznym i elektrycznym, RTV i AGD. Ze zwolnienia nie będą też korzystać podatnicy dokonujący sprzedaży hurtowej i detalicznej części do pojazdów samochodowych i motocykli oraz firmy świadczące usługi ściągania długów.
Biała lista podatników. O co chodzi?

Od niedzieli obowiązują też przepisy przewidujące utworzenie jednej bazy podatników VAT, tzw. białej listy. Ma ona ułatwić firmom weryfikację kontrahentów, co – zdaniem MF – powinno przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego.

W rejestrze znajdą się informacje zawarte do tej pory w dwóch wykazach: podatników, których naczelnik urzędu skarbowego nie zarejestrował lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT oraz podatników, których rejestracja została przywrócona. Wykaz zostanie rozszerzony o podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, czyli o dane dotyczące statusu podatników VAT czynnych i zwolnionych z tego podatku.
Baza ma być prowadzona przez szefa KAS w postaci elektronicznej na stronie resortu finansów – będzie aktualizowana na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę.
Wśród danych o podatnikach zawartych w rejestrze znajdą się m.in. numery ich rachunków rozliczeniowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym. Przelewów przekraczających kwotę 15 tys. zł na rachunki inne niż wskazane w wykazie nie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Ponadto nabywca zostanie objęty tzw. solidarną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe dostawcy – w części VAT proporcjonalnie przypadającej na daną transakcję.
– Już 1 września fiskus opublikuje tzw. białą listę, czyli elektroniczny wykaz podatników VAT wraz z numerami ich rachunków bankowych. Ale na liście nie będzie prywatnych kont używanych do rozliczeń przez prowadzące działalność gospodarczą osoby fizyczne – tłumaczy Adam Albekier, prawnik w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.
Rozwiązania dla fiskusa, a nie dla przedsiębiorców?
Ekspert wyjaśnia, że w związku z tym przedsiębiorcy będą musieli weryfikować za każdym razem, czy przelewają należność kontrahentowi na właściwy rachunek.
Wspominane rachunki oszczędnościowe nie znajdą się na nowej liście, czyli automatycznie posługujący się nimi przedsiębiorca przestanie budzić zaufanie w obrocie gospodarczym. Sposobem na wyjście z sytuacji będzie wymóg założenia dodatkowo płatnego konta firmowego.
Według niego w praktyce biała lista będzie narzędziem dla fiskusa, a nie dla przedsiębiorców.

– Będzie ona pozwalała łatwiej kontrolować podatnika oraz kwestionować płatności, jakie zostały dokonane na niezgłoszony rachunek. Dodatkowo wprowadzenie listy nałoży na przedsiębiorców kolejne obowiązki, których i tak jest już dużo – twierdzi Albekier.
Co więcej, jego zdaniem aby przedsiębiorca był wiarygodny dla kontrahentów, będzie musiał założyć rachunek firmowy, co zwiększy koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

– W przeciwnym wypadku dotychczasowi kontrahenci mogą nie chcieć kontynuować współpracy, a nowi nie będą jej podejmowali – kończy prawnik.

Ponadto nowelizacja zakłada wprowadzenia nowej definicji pierwszego zasiedlenia. Zgodnie z nią do pierwszego zasiedlenia dochodzi nie tylko na skutek oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, ale również rozpoczęcia użytkowania ich na potrzeby własne. Wprowadzona zmiana, jak tłumaczono, usunie niezgodność obecnie obowiązującej definicji z przepisami unijnymi.

1 września to także jedna z granicznych dat, jeśli chodzi o stosowanie kas fiskalnych. Od tego dnia nie będzie można kupić kas z papierowym zapisem kopii paragonu.

foto: forbs.pl