Wielkie zmiany dla małych firm

„Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany” – to hasło ogólnopolskich spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców i urzędników o zmianach, które przynosi reforma prawa gospodarczego, w tym Konstytucja Biznesu. Cykl rozpocznie spotkanie w Koszalinie (21.05). Organizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. Partnerami – Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,  Pełnomocnik Rządu ds. MŚP, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd Dozoru Technicznego, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna.

Konstytucja Biznesu razem z pakietem „100 zmian dla firm” oraz rozwiązaniami rozszerzającymi zachęty inwestycyjne na terenie całej Polski tworzą spójny system wspierania przedsiębiorczości. Ułatwienia obejmują również stosowanie prawa podatkowego oraz zamówień publicznych.

– Konstytucja Biznesu – stanowiąca zasadniczy element naszego pakietu zmian – jest odpowiedzią na niedoskonałość dotychczasowych regulacji, które nie były w stanie w pełni zrealizować gwarancji dotyczących wolności gospodarczej, zapisanych w Konstytucji RP
– mówi premier Mateusz Morawiecki.

Zmiany dla firm zwiększają pewność i przewidywalność stosowania prawa, pobudzają inwestycje, znoszą lub ograniczają obciążenia biurokratyczne, przeciwdziałają powstawaniu zatorów płatniczych i przyspieszają odzyskiwanie długów. Od początku 2017 r. wprowadzono już kilkaset zmian korzystnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.

– Konstytucja Biznesu i kilkaset innych zmian, które wprowadziliśmy w ostatnim czasie dla poprawy prowadzenia biznesu w Polsce to konkretne narzędzia, zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla urzędników do zbudowania na nowo partnerskich relacji pomiędzy biznesem a administracją. Jednak same przepisy nie wystarczą. Trzeba je jeszcze wdrożyć, zaszczepić w codziennej praktyce. Dlatego będziemy pokazywać obu „stronom”, jak nowe prawo stosować oraz jakie korzyści mogą im przynieść wprowadzone rozwiązania w codziennym funkcjonowaniu – podkreśla Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

W strefie informacyjnej podczas spotań na pytania uczestników odpowiadać będą eksperci z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, Urzędu Zamówień Publicznych. Swoje stoisko informacyjne będą mieli także eksperci z Ministerstwa Cyfryzacji, którzy będą informowali o RODO.

Cykl 60 konferencji informacyjnych rozpoczyna się wiosną (pod koniec maja i w czerwcu), a zakończy późną jesienią (pod koniec października). Spotkania odbywać się będą w miastach wojewódzkich i powiatowych. Pierwsza konferencja już 21 maja w Koszalinie. Kolejne spotkania: w Ostrowie Wielkopolskim (23 maja) i w Chełmie (4 czerwca).

pobierz informator o zmianach

Szczegółowe informacje o konferencjach i wielkich zmianach dla firm znaleźć można pod adresem: http://prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl/

źródło:www.parp.gov.pl

foto: www.parp.gov.pl