Zmiana w funkcjonowaniu Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu

Ze względu na wprowadzenie w Mieście Nowym Sączu oraz powiecie nowosądeckim zwiększonych obostrzeń związanych ze wzrostem zakażeń COVID, Urząd Skarbowy w Nowym Sączu, nie będzie prowadził obsługi bezpośredniej

Od 10 sierpnia 2020 r. do odwołania, żeby ograniczyć potencjalne źródło zakażeń, Urząd Skarbowy w Nowym Sączu nie będzie prowadził obsługi bezpośredniej. Obsługa klientów, realizowana będzie wyłącznie poprzez usługi elektroniczne oraz informację telefoniczną.

Wszystkie  sprawy można będzie załatwić wyłącznie na odległość poprzez usługi elektroniczne oraz informację telefoniczną. „Sale obsługi to miejsca, w których – ze względów epidemiologicznych – należy unikać. Zdajemy sobie sprawę, że część naszych klientów jest zwolennikami tradycyjnej formy kontaktu z urzędami. Niemniej jednak, w obliczu wzrostu zakażeń na terenie Miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego i umieszczenia ich na „czerwonej mapie zakażeń”, zmuszeni jesteśmy redukować potencjalne nowe źródła zakażeń” – informuje Beata Orzeł-Ligęza, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu.

W serwisie biznes.gov.pl znajdują się opisy elektronicznych usług świadczonych przez urzędy skarbowe, między innymi informacje o tym w jaki sposób, elektronicznie, można złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz należnościach celnych lub stwierdzające stan zaległości.

Deklaracje, pisma oraz inne dokumenty można złożyć w urzędzie – poprzez wrzucenie do wystawionej urny. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu.

Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego:

PIT – nr telefonu 18 547-38-22, 501-591-766
VAT – nr telefonu 18 547-38-13, 606-620-503
CIT – nr telefonu 18 547-38-40
podatek akcyzowy (w tym deklaracje akcyzowe) – nr telefonu 18 415-63-49
spadki/darowizny – nr telefonu 18 547-38-85
zaświadczenia dot. podatku od spadków i darowiznnr telefonu 18 448-38-68
rejestracja podatników – nr telefonu 18 415-63-25
egzekucja administracyjna – nr telefonu 18 448-38-77
rachunkowość podatkowa – nr telefonu 18 415-63-38 (VAT), 18 415-63-41 (PIT, PPL, PPR), 18 444-29-44 (PPE)
komórka wierzycielska – nr telefonu 18 448-38-02
komórka wierzycielska (ulgi) – nr telefonu 18 448-38-63, 18 448-38-85
Adres e-mail urzędu skarbowego: us.nowy-sacz @mf.gov.pl

Informacje podatkowe znajdziesz na podatki.gov.pl