ZUS 2024: Składki ZUS wzrosną do 1600 zł

Znamy już nowe składki ZUS, jakie zapłacą przedsiębiorcy od Nowego Roku. Podwyżka będzie jeszcze wyższa niż planowano i wyniesie niemal 13%. Tym samym, comiesięczna danina na rzecz ZUS wzrośnie do 1600 zł.

Przypomnijmy, że wysokość nowych składek ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą zależy od wartości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapisanego w ustawie budżetowej. Wstępną wysokość składek ZUS na 2024 rok poznaliśmy już trzy miesiące temu. Wtedy to bowiem rząd opublikował założenia do budżetu na rok 2024 (zobacz szczegóły). Dziś wiemy już jednak, że podwyżka składek ZUS w 2024 roku będzie jeszcze wyższa, niż wynikało to z opublikowanych wcześniej założeń. Ministerstwo Finansów opublikowało już bowiem oficjalny projekt ustawy budżetowej na 2024 rok.

Składki ZUS dla firm wyższe aż o 12,8%

Z projektu budżetu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów, możemy dowiedzieć się, iż prognozowane przeciętne wynagrodzenie na rok 2024 ustalone zostało na poziomie wyższym niż pierwotnie planowano. Według ustawy budżetowej, w 2024 roku wyniesie ono bowiem aż 7824 zł. Ile zatem wyniosą składki ZUS w 2024 roku? Podstawę wymiaru składek ZUS stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia czyli kwota 4694,40 zł. Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2024 wynosić będą zatem odpowiednio:

Składki ZUS na 2024 rok Wzrost w stosunku do roku 2023
    Składka emerytalna 916,35 zł wzrost o 104,12 zł
    Składka rentowa 375,55 zł wzrost o  42,67 zł
    Składka chorobowa 115,01 zł wzrost o 13,07 zł
    Składka wypadkowa   78,40 zł wzrost o   8,91 zł
    Składka na Fundusz Pracy 115,01 zł wzrost o 13,07 zł
Łącznie składki ZUS bez składki zdrowotnej 1600,32 zł  wzrost o 181,84 zł

(12,8%)

Łącznie, pełne składki ZUS na rok 2024 (bez składki zdrowotnej) wyniosą 1600,32 zł wobec 1418,48 zł w roku 2023. Oznacza to wzrost o 181,84 zł czyli aż o 12,8% w stosunku do roku 2023. Powyższe wartości nie zawierają składki zdrowotnej. Wysokość składki zdrowotnej kalkulowana jest bowiem odrębnie, a jej wartość zależy od wybranej formy opodatkowania. Wartość składki zdrowotnej dla ryczałtowców poznamy dopiero za kilka miesięcy (zobacz szczegóły).Pozostali przedsiębiorcy zapłacą składkę zdrowotną, której wysokość w 2024 roku kalkulowana będzie na podstawie osiągniętego dochodu (zobacz szczegóły).

 

Nowe firmy zapłacą aż 23% więcej

Jeszcze bardziej wzrosną składki ZUS dla tzw. “nowych przedsiębiorców”, czyli osób prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 30 miesięcy.Przypomnijmy, że wysokość preferencyjnych składek ZUS dla nowych firm kalkulowana jest w oparciu o wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podwyżka płacy minimalnej w 2024 roku zapowiada się zaś na rekordowo wysokim poziomie. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku wzrośnie bowiem do poziomu aż 4300 zł. Oznacza to, że składki ZUS dla nowych firm w 2024 roku wzrosną aż o 23,2%.

źródło: https://zus.pox.p