ZUS się bierze za BHP. Dotyczy to każdego płatnika

ZUS ogłosił konkurs dla płatników składek na projekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Pójść ma na to nawet 100 mln zł.

– Płatnicy składek mogą uzyskać dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników w miejscu pracy – mówi prezeska ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Jak zaznaczyła szefowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wnioski można składać od 17 kwietnia do 18 maja 2023 r.

W ramach konkursu każdy płatnik składek może uzyskać dofinansowanie nawet do 80 proc. wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tys. zł.

Jak zaznacza ZUS w komunikacie, wnioskodawca nie może zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zalegać z opłacaniem podatków, być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Wybrane zostaną projekty, które “poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy”.

Projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości.

Wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentacją należy złożyć za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl.

źródło/foto:businessinsider.com.pl