Stopa bezrobocia maleje. Dobre dane z rynku pracy

W marcu 2022 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,4 proc. wobec 5,5 proc. w lutym – podał Główny Urząd Statystyczny. Zmalała liczba zarejestrowanych bezrobotnych.

To dane zgodne z oczekiwaniami rynku i zapowiedziami urzędników. Na początku kwietnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg powiedziała, że marzec przyniósł spadek stopy bezrobocia rejestrowanego. Z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynikało, że w marcu stopa bezrobocia wyniosła 5,4 proc.

– To oznacza, że stopa bezrobocia spadła o 0,1 pkt proc. pomimo tego, że część obywateli Ukrainy zarejestrowała się jako osoby poszukujące pracy i bezrobotne, aby skorzystać z różnych form aktywizacji – poinformowała szefowa MRiPS Marlena Maląg. Równocześnie podkreślała, że w sytuacji “stabilnej sytuacji na rynku pracy “rząd chce “potencjał obywateli Ukrainy zagospodarować zwłaszcza tam, gdzie aktualnie jest największe zapotrzebowanie na pracowników”

Sytuacja na rynku pracy wyraźnie poprawiła się w stosunku do ubiegłego roku, bowiem w marcu 2021 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,4 proc.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w marcu 902,1 tys. wobec 921,8 tys. w lutym i 927,1 tys. osób w styczniu – podał GUS. Rok temu w marcu liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1078,4 tys.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych w marcu 2022 r. wyniosła 111,8 tys. wobec 92,9 tys. w lutym. To jednak nieco większy wynik niż w marcu 2021 r., gdy liczba ta sięgnęła 102,6 tys. osób.

foto/źródło: businessinsider.com.pl